Rittal Cooling

Het CooledRack™ is uitermate geschikt voor het op een
juiste wijze koelen en beveiligen van uw kostbare ITapparatuur.
De ingebouwde warmtewisselaar zorgt voor
een perfecte horizontale luchtstroming in het gesloten TS 8
serverrack. Hierbij is de aangeboden lucht over de gehele
hoogte gelijk zodat er geen hotspots kunnen ontstaan.
Omdat er geen specifi eke eisen worden gesteld aan de
ruimte waarin het CooledRack™ wordt geplaatst, kan deze
nagenoeg overal worden ingezet: in zeer kleine ruimtes,
magazijnen, technische ruimtes, SER locaties, POP’s, etc.
Bovendien kan het CooledRack™ worden toegepast voor
een gespiegelde (mirror) opstelling. Voor het MKB kan het
CooledRack™ zelfs de computerruimte zijn!